Kapaklı Köyü Okulları | Ana Sayfa

Kapaklı Köyü Okulları

26 Şubat 2010 Yazan  
Kategori Okulu_Köyodası

KÖY OKULLARI

Şu anda köyümüzde 3 tane okul vardır. Bunlardan en yeni olanında öğretim yapılmakta, diğerleri ise, okul olarak görevlerini tamamlamış bulunmaktadır. Üç tane okulun bulunması “Acaba, zamanında öğrenci bu kadar çok muydu da 3 okul yapılmış?” gibi bir soru akla gelebilir. Tabi ki cevap böyle değildir. Hepsi değişik tarihlerde yapılmıştır ve içlerinden sadece bir tanesi okul olarak kullanılmıştır. Şu anda en yenisi kullanılan, ve ötekiler de gerekirse biraz bakımla yine kullanılabilecek durumda olan bu okulları biraz tanıtalım.

a-Eski Mektep: Cumhuriyetin ilanından hemen sonra yapılmıştır. İleri tarihlerde yeni okullar yapıldığı için köylülerimiz uzun zamandan beri bu binaya “Eski Mektep” derler. Ahşaptan yapılan bu bina Orta Mahallededir. Eski Mektebin iki odası ile değişik amaçlarla kullanılan  başka bölümleri vardı. İlk yapıldığında öğrencilere ders verilen odası, yeni mektebin yapılmasıyla “Köy İhtiyar Heyeti” için ayrılmış idi. Eski Mektebin ikinci odası ise bayağı büyüktür. Bu odanın özel bir yeri vardır. Bu oda kökü Orta Asya’ya dayanan, günümüzde de özellikle Çankırı’ya has bir eğlence kültürü olarak bilinen yaren geleneğini yaşatmak üzere “Yaren Odası” olarak ayrılmıştır. Burada çeşitli vesilelerle güzel toplantıların, sohbetlerin yapıldığını bir çoğumuz hatırlarız. Hatta hac için hazırlık yapan hacı adayı köylülerimizin büyük bir bölümü veda ve helalleşmek için burada ziyafet verirler. Eski Mektebin diğer bölümleri ise köyün deposu olarak kullanılır. Özellikle tabut ve diğer cenaze levazımatı burada bulunur.

b-Yeni Mektep: Bu yapı Caminin arkasında, Aşağı Mezarlığın yanındadır.  Büyük bölümü ahşap olan bu okul, yerinden dolayı kışın kolay ısınırdı.  Bu okul 1957 yılında yapılmıştır. Yeni Mektebin 2 dershanesi ve öğretmen lojmanı bulunmaktadır.  Bu okul köyümüzün çocuklarına 30 yıla yakın hizmet vermiştir. Yeni Köy Okulunun yapılmasıyla emekliye ayrılmıştır. Okulun lojman olan bölümünde şu anda köyümüzün hocası oturmaktadır.

c-Köy Okulu: Bu bina 1977-1978 yılları arasında yapılmıştır. Uzun süre eksik kalan bazı bölümleri, 1985 Yılında, o zamanlar “Çankırı İl İmar Müdürü” olan köylümüz İbrahim Acar’ın özel gayretleriyle bitirilmiştir.  İlk iki okulun yeri köyün ortasında ve düzlük yerlerde idi. Bu okul ise köyün Kurşunlu tarafından girişinde  “Köy Ardı” denilen yüksekçe ve açık alandadır. Bu sebeple ısıtılması biraz zahmetlidir. Betonarme olarak yapılan bu okulun lojmanı da vardır.

1990’lı yıllarda maalesef birkaç sene okulumuz kapalı kalmıştır. Sebep, öğrenci  azlığı. Bu yıllarda köyümüzde toplam 5-6 kadar öğrenci vardı. Bu kadar öğrenci için öğretmen verilmedi ve o yıllarda bizim köyün çocukları Kurşunlu’da öğrenim gördüler. 2000-2001 öğretim yılında 12 öğrenci ve 1 öğretmen var idi. Bu nedenle maalesef, köyümüzün okulu aynı öğretim yılında itibaren öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmıştır. Halen öğrenciler taşımalı eğitim kapsamında, Kurşunlu Tevfik Fikret Pansiyonlu İlköğretim okuluna taşınmaktadır.

Köydeki okul hayatıyla ilgili olarak bilmeyenlere, yani köyde okul hayatı yaşamayanlara hayal veya masal gibi gelecek olan bazı olaylardan bahsetmek istiyorum.

-Şimdi 8 yıl olan mecburi öğretim önceleri 3 yıl imiş. Şu an 60 yaşın üzerinde olanların büyük bölümü 3. Sınıftan mezundur. 3. Sınıftan mezun olanların diplomaları da yoktur. Bu köylülerimizden bir kısmı sonradan sınavla ilkokul diploması almışlardır.

-Köyümüzün ilk öğretmeni, “Eğitmen” diye bilinen Adil Acar’dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında her köyden birkaç kişi alınıp, yatılı okullarda hızlı bir eğitimle “Muallim” yani Öğretmen olarak yetiştiriliyor ve kendi köyünde görevlendiriliyormuş. Şimdi rahmetlik olan Eğitmen de bu şekilde öğretmen olmuş ve köyümüzdeki yaşlı ve yetişkin insanların hemen hemen hepsi onun öğrencisiymiş. Bir başka deyişle, bu köylülerimizin hepsi eğitmenin dayağının tadına bakmışlar.

-Okulumuzda her sınıfa bir öğretmen ve derslik düşmediği için, öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda okurlardı. Genelde 2 öğretmen olurdu. 1, 2 ve 3. Sınıfı birisi, 4 ve 5. Sınıfı da diğer öğretmen okuturdu. Tabi ki bu durumda 1, 2 ve 3. Sınıflar bir arada ders yaparlardı. Öğretmen sırayla her sınıfa gereken eğitimi elinden geldiğince verirdi. Eğer tek öğretmen varsa 1’den 5’e kadar bütün sınıflar bir arada öğrenim görürdü. Hatta, şu anda dahi bu şekilde, 5 sınıf bir arada öğrenime devam etmektedir.

-Kışın okulun yakacak ihtiyacı öğrenciler tarafından sırayla karşılanır. Sırası gelen öğrenci veya öğrenciler kitap ve defteriyle birlikte odununu, tezeğini ve tabi ki tutuşturmak için gaz yağını da yanına alarak okula giderler. Okulun hademeliğini de öğrenciler yapardı. Birkaç yıl önce okul açık iken de durum aynı şekilde devam etmekte idi.

-Yeni Mektebin ve Caminin bahçesinde ağaçlar vardır. Okul zamanlarında her bir ağacın bakımı ayrı bir öğrenciye verilirdi. Öğrenci kendi ağacının sular ve bakımını yapardı. Eğer bakımsızlıktan ağaç kötüleşirse, sorumlu öğrenci kötü not alır, bazen de bu yüzden dayak yiyebilirdi.

Kaynak: Kasım ÇELİK

Yorumlar

Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.