Doğal Yapısı | Ana Sayfa : Ana Sayfa

Çankırı’nın Doğal Yapısı

26 Şubat 2010 Yazan  
Kategori Doğal Yapısı

                                   Çankırı’nın Doğal Yapısı

 İlimiz İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında geçiş alanı niteliği taşır. Her iki bölgenin de özelliklerini taşıyan bölgeleri vardır. Kuzey kesimini Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırasını oluşturan doğu-batı doğrultulu Ilgaz-Bolu dağları engebelidir. Yer yer 2000 metreyi aşan tepeleriyle bu bölge ilin en yüksek kesimidir. Emirgazi tepesi 2404 metreye ulaşır. İlin orta kesiminde yine doğu-batı doğrultulu Köroğlu Dağları uzanır. Işık Dağı (1998 m.) bu dağların il sınırındaki en yüksek yeridir. Güney kesimindeki Eldivan Dağının yüksekliği ise 1786 metredir.

İlin güneydoğusundan geçen Kızılırmak en önemli akarsuyumuzdur. Ayrıca Kızılırmak’ı besleyen Devrez Çayı, Acıçay,  Tatlıçay, ve Terme Çayı ile kuzeydeki Filyos Çayının yörede Soğanlı Çayı ya da Melan Çayı adıyla bilinenler en önemli akarsularımızdır. Devrez Çayı Kuşunlu’dan ve özellikle köyümüz Kapaklı’dan geçtiği için bizim için ayrı bir değeri vardır.

İlde çoğunlukla yaz ayları suları çekilen ve sulamada kullanılamayan bir çok irili ufaklı göl vardır.  İl topraklarının küçük bir bölümünü kaplayan ovalar akarsu boylarında yer alır.

İl merkezi olan Çankırı Acıçay ve Tatlıçayın birleştiği yerde kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 730 metredir.

Çankırı ve ilçelerinin yüzölçümü ve rakımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

İLÇENİN ADI YÜZÖLÇÜMÜ (KM2)  YÜKSEKLİK (Metre)
İL TOPLAMI 7,388
MERKEZ İLÇE  1,409  730
ATKARACALAR  259  1,260
BAYRAMÖREN  265 880
ÇERKEŞ  990 1,140
ELDİVAN 346 860
ILGAZ 782 950
KIZILIRMAK 493 580
KORGUN 326 580
KURŞUNLU 630 1,150
ORTA 513 1,250
ŞABANÖZÜ 590 1,060
YAPRAKLI 785 1,200

Çankırı eskiden bir kale kenti idi. Şimdiki kalenin eteğinde kurulu olan mahalleler kentin çekirdeğini teşkil eder. Buralar dar sokaklardan kurulu tipik birer Osmanlı kenti görünümündedir. Şimdi ise Tatlıçay’ın her iki yakasına serpilen yeni yapılarla şehir genişlemektedir.

Kaynak: Kasım ÇELİK