Gezilecek Yerleri | Ana Sayfa : Ana Sayfa

Çankırı’nın Tarihi ve Turistik Yerleri

26 Şubat 2010 Yazan  
Kategori Gezilecek Yerleri

 Çankırı’nın Tarihi ve Turistik Yerleri

1-Çankırı Kalesi : Şehre tepeden bakan kale 150 m. yüksektedir. Romalılar döneminde, ortaçağda yapılmıştır. Sağlam bir yapıya sahiptir. Buna rağmen yüzyıllar boyu deprem ve diğer dış etkenlerden epeyce etkilenmiştir. Hisarlarının çoğu yıkılmıştır. Günümüze bazı parçaları kalmıştır. Kale çeşitli dönemlerde tamirat görmüştür. Kalede bir tünel, bir de kaya mezarı bulunur. Ama en önemlisi Çankırı fatihi Emir Karatekin’in türbesi de buradadır. Ayrıca kalenin içinde bulunan tünel ve Romalılardan kalan ve halkın “Gavur Evi” adını verdiği kalıntı da önemlidir. Eskiden kalenin girişinde kapı varmış. Bu kapının bir parçası da Emir Karatekin türbesinin yakınında bulunmaktadır.

 

2-Taş Mescid : Kaynaklarda “Darüşşifa” olarak geçen ve Selçuklu döneminde hastane olarak yapılan bu yapının büyük bir bölümü yok olmuştur. Şifahane, Darülhadis, Tımarhane ve Mevlevihane olarak kullanılan yapı zaman zaman onarılmıştır. Taş Mescit denilen kısım sağlamlığını korumaktadır. Kuruçay’ın kenarında ufak bir tepenin üzerindedir. Yapını kitabesindeki ifadeye göre, hicri 633 (miladi 1255) yılında Aladdin Keykubatın Saray Nazırı Cemaleddin Ferruh’un emriyle Ferruh Bin Abdullah tarafından yapılmıştır. Cemalettin Ferruh’un mezarı da buradadır. Eser Selçuklu taş işleme, süsleme sanatının en güzel örneklerindendir. Ayrıca günümüzde tıp ilminin ve doktorların amblemi olarak kullanılan yılanlı sembol bu yapıdaki bir kabartma süslemeden alınmıştır. Maalesef zaman içerisinde bu kıymetli süsleme tahrip edilmiş veya çalınmıştır. Bunun yerine yine taştan yapılan bir benzeri törenle giriş kapısına yerleştirilmiştir.

3-İmaret Cami : Türkülere konu olan İmaret mahallesindedir.  Kitabesine göre, 1397 yılında Candaroğulları’ndan Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami’nin az aşağısındadır. Önündeki dükkanların arkasında saklanmış gibi duran 700 yıllık bu eserin bir bölümü harabe halindedir.

 

4-Ulu Cami: 1522-1557 yılları arasında 37 yılda yapılmıştır. Kentin Camii Kebir mahallesindedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine planı Mimar Sinan tarafından çizilmiştir. Mimarı ise Sadık Kalfa’dır.  Bildiğiniz gibi “Ulu Cami” denince hemen Selçuklular akla gelir. Burada 1324 yılında Selçuklular tarafından yapılan, fakat sonradan harap olan bir cami varmış. Bu caminin yerine yapıldığı için aynı ad verilmiştir. Osmanlı mimarisinin güzel örneklerindendir.

5-Karataş Hamamı: Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen hamam Karataş mahallesindedir. Şu anda kullanılmamakta olan bu tarihi yapı kaderine terkedilmiş durumdadır.

Eğer vaktiniz olursa, ilimizi gezip görmek isterseniz, aşağıda bildirilen yerlere, yine bildirilen tarihlerde gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü çeşitli festivallerin olduğu dönemler daha bir neşeli ve hareketli geçer. İlimizde kutlanan belirli gün ve haftalar şunlardır.

-Yapraklı Yağlı Güreşleri ve Yayla Festivali (Haziran)

-Maruf Köyü Yağlı Pehlivan Güreşleri (Haziran)

-Eldivan Kiraz Bayramı ve Hacı Murad-ı Veli’yi Anma Haftası (Haziran)

-Atkaracalar Hoşislamlar Şöleni (Haziran)

-Kızılırmak Kavun Festivali (Ağustos)

-Şabanözü Hasatsonu Alınteri Festivali (Eylül)

-Atatürk’ün Çankırı’ya Gelişi, Şapka Inkılabı ve Karatekin Kültür ve

Sanat Festivali (23-24 Ağustos)

-Kurşunlu Bal Festivali (Ağustos)

-Çerkeş Hayvancılık ve Ürünleri Festivali (Ağustos)

-Ahilik Kültür Haftası (Ekim)

Yukarıda saydığımız faaliyetler 1veya 2 gün sürmektedir. Yalnızca Ahilik Kültür Haftası, adından da anlaşılacağı gibi 7 gün sürmektedir.

Kaynak: Kasım ÇELİK