Okulu_Köyodası | Ana Sayfa : Ana Sayfa

Kapaklı Köyü Odaları

26 Şubat 2010 Yazan  
Kategori Okulu_Köyodası

KÖY ODALARI

 

Türk insanının ve tabi ki bizim köyün de misafirperverliği tartışılmaz. Şehir hayatında maalesef bu özellik pek görülemiyor. Köy hayatında ise bu özelliğin en örneklerleri köy odalarıdır. Köy odaları Karagözlerin Oda, Halil Ağağilin Oda, gibi sahiplerinin adıyla anılırdı. Bu odalarda birkaç kişiye yetecek kadar yatak-yorgan, kap-kacak türü eşyalar bulunurdu. Odada misafir varsa, oda sahibi misafirinin yiyecek ihtiyacını karşılar ve rahat ettirmek için elinden geleni yapardı. Bu misafirler genelde tecir (tacir), çerçici gibi adlar verilen ufak gezgin esnaf-tüccar veya değişik sebeplerle yolu köyümüze düşen tanıdık veya yabancı kişiler idi. Misafirin hane sahibini tanımasına gerek yoktu. Yolu uzun olanlar, eğer akşam vaktinde veya akşama yakın bizim köye ulaşmışlar ise, herhangi bir oda sahibi tarafından misafir edilirdi. Misafir olan oda daha neşeli olurdu, çünkü gelen misafirle sohbet etmek, değişik yerlerden ve kişilerden haber almak için köylülerden bazıları da odaya gelirdi.

Köydeki hayatın canlı olduğu dönemlerde, hali vakti yerinde olan ailelere ait bizim tespit edebildiğiniz 7 tane köy odası bulunmakta idi.  Köyden göçün artması ve köylerdeki hayatın cansızlaşmasıyla bu köy odaları da zaman içerisinde ortadan kalkmıştır. Şu anda ise köyümüzde yalnızca 1 tane köy odası kalmıştır. Bu oda Albelerin oda’dır. Aslında bu oda da zaman içerisinde harap olmuş idi. Murat Öveyik ve Alişan Gündoğdu adlı köylülerimiz tarafından aynı yerinde yeniden yapılarak, misafir odası geleneğinin devam etmesi sağlanmıştır. Köy odalarının azalmasının bir de modernleşme ve zenginleşme ile ilgisi vardır. Eskiden yolcular ve tecir (tacir) denilen gezgin küçük esnaf eşek veya at ile, bazen de yayan olarak geliyordu. Böyle olunca akşam üzeri bizim köye gelen birisinin misafir edilmeye ihtiyacı oluyordu. Fakat şimdi durum değişti. Ufak esnaftan resmi görevlilere kadar bütün yolcular ama minibüs ama taksi, mutlaka bir araba ile gelmektedir. Böyle olunca yarı yolda karanlık basar da bu yolcu nerede kalır, başına kötü bir şey gelir mi, diye bir endişe kalmamıştır. Yolcu da arabasıyla gideceği yere zamanında ve bir aksilik olmazsa rahatça varacağını bildiği için misafir kalmaya gerek duymamaktadır. Yani misafirperverlik duygusunun bozulma durumu yoktur. Zamanın ve şartların bir sonucu olarak köy odaları devrini, görevini tamamlamıştır. Peki, öyle ise Albelerin oda  şimdi ne işe yarıyor, diye bir soru aklımızdan geçebilir. Cevap, bu oda zamanımızda daha çok köylülerimize hizmet vermektedir. Köyü ziyaret eden fakat köyde kurulu evi olmayanlar veya bir evde fazla misafir varsa, misafirlerin bir kısmı, gece kalmak için bu odayı kullanmaktadırlar. Arada sırada köyün dışından misafirler de bu odayı kullanmaktadırlar.

Köyümüzde tespit edebildiğimiz köy odaları alfabetik sırayla aşağıdadır.

1-Albelerin Oda : Aşağı mahallede, köyün yolunun kenarındadır. Eski odanın yerinde iki katlı olarak yeniden yapılmıştır. Cami odasının saymazsak, halen kullanılan tek odadır.

 

2-Bozdanların Oda : Yukarı mahallededir. Şu anda kullanılmaz haldedir. Tamir yapılsa kullanılabilir.

 

3-Cami Odası : Caminin avlusunda köylümüz Hacı Memiş Aluç tarafından yaptırılmıştır. Namaz öncesi ve sonrasında cami cemaatinin sohbet yeridir.  Ayrıca cenaze gibi sebeplerle gelen misafirlerin ağırlanmasında ve aynı sebeplerle ilgili hazırlıklar için kullanılmaktadır.

4-Dervişlerin Oda : Yukarı mahallededir. Halen sağlamdır fakat kullanılmamaktadır.

 

5-Halil Ağagilin Oda : Aşağı mahallede idi. Şu anda harabe halindedir. Yalnızca çukurları kalmıştır.

6-Karagözgilin Oda : Uzun yıllar kullanılmayan bu oda yıkılmıştır. Yalnızca çukuru kalmıştır. Bu odanın kullanılmadığı fakat hala sağlam olduğu dönemlerde “İçeride Arap var, dikkat edin” derlerdi. Çocukken buna inanır ve hava kararınca odanın önünden geçmeye korkardık. Hatta bu söylentiye bazı büyüklerimiz dahi inanır idi. Bu yakında konuştuğum bir köylümüz, “Karagözlerin Oda yıkılalı yıllar oldu, fakat hala, gece vakti buradan geçerken bir tedirginlik duyuyorum” dedi. Bu söylentinin ne kadar etkili olduğunu siz hesap edin artık.

7-Mehmet Çavuşgilin Oda : Aşağı mahallede bulunan bu oda yakın geçmişte yapılmıştır. O zamanlar diğer odalar kullanılmakta olduğundan, bu odaya pek sıra gelmemiş, ve pek kullanılmamıştır. Şu anda sağlam olarak durmaktadır.

Kaynak: Kasım ÇELİK

Sonraki yazılar »