İmece | Ana Sayfa : Ana Sayfa

Köyde Birlikte Yapılan İşler

28 Şubat 2010 Yazan  
Kategori İmece

Her yerde olduğu gibi köylerde de herkes kendi işini kendisi görür. Fakat bazı işleri komşuların yardımıyla yapmak daha kolay ve daha zevkli olur. Bu işler aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin artmasına ve bağların kuvvetlenmesine de yol açar. Ailelerin işlerinden başka Köyün bir takım işleri de hep birlikte, imece usulüyle yapılır.  Bu işlerden de biraz bahsetmek gerekir.

-Mayıs kesme : Köylerde yakacak olarak odun ve tezek kullanılır. Tezek yapmak için toplanan malzemeye de mayıs denir. Bizim oralarda kömür yoktur. Tezek ise bol ve ücretsizdir. Tezek yapmak için, önce özellikle inek, öküz gibi büyük baş hayvanların dışkıları, yani mayıs toplanır.  Öyle birkaç gün değil, bir yıl boyunca toplanır. Epey birikince, genelde mayıs-haziran aylarında, köyün genç kızlarından bir gurup çağrılır. Tezek kalıbı olarak kullanılan kasnaklar, içi su dolu leğenler hazırlanır. Birkaç kişi küreklerle, toplanmış olan mayısları çamur gibi kararlar. Diğerleri kasnakları su ile ıslayıp yere yatırırlar. Bu kasnakların içi mayıs ile doldurulur. Kızlar birer kasnağın üzerine çıkarak ayaklarıyla iyice çiğnerler. Sonra da kasnak yerden alınarak kuruması için bekletileceği yere götürülür. Burada kasnaktan çıkartılan tekerlek şeklindeki mayıs bırakılır. Bu mayıs kuruyunca tezek olacaktır. Kasnak tekrar su ile yıkanır ve yeniden aynı işlemlere devam edilir. Ta ki mayıslar tükenene kadar. Bu arada şakalaşmalar, tatlı takılmalar derken, gırgır-şamata hiç eksik olmaz. Öğlen ve akşam iş bitiminde neşe ve iştahla yenilen yemeklerde sonra herkes evine dağılır. Bir müddet içinde sıra ile herkesin mayısı kesilir ve tezekler kurumaya bırakılır. Kuruyan tezekler uygun bir yere toplanır. İhtiyaç oldukça alınır, parçalanarak yakılır.

-Köye yol, su gibi hizmetlerin getirilmesi : Eğer bir yolun düzeltilmesi, suyun getirilmesi gibi işlerin Devletin kurumları tarafından yapılmayıp, köy tarafından yapılması gerekiyorsa, Köy İhtiyar Heyeti bu işin nerede, nasıl ve ne zaman yapılacağını kararlaştırır. Genelde her aileden bir kişi alınarak iş süresince çalıştırılır. Eğer adam azlığı veya rahatsızlık dolayısıyla bir haneden kimse gelmemişse, ya parasıyla kendi yerlerine bir adam tutarlar, ya da her gün için Köy Sandığına belirlenen ücreti yatırırlar.

-Odun dağıtımı : Köyde yakacak olarak epey odun gereklidir. Herkes gerektiği zaman ufak tefek çalı çırpı toplayabilir. Fakat herkes istediği zaman istediği yerden ağaç kesemez. Bunun da bir düzeni vardır. Yoksa epey azalmış olan korularımız da tamamen yok olur gider. Odun dağıtım zamanı ve yeri Köy İhtiyar Heyeti tarafından belirlenir. Zaman, güzün sonunda, sonbahar aylarında genellikle Kasımda olur. Bu işte yer de önemlidir. Her yerdeki aynı ağaçtır, ama üst üste birkaç sene aynı yerden odun verilirse, o bölgenin koruluğu zayıflar veya yok olur. Her sene başka yerlerden odun verilirse, odun verilen yer bir daha sıra kendisine gelinceye kadar toparlanır. Belirtilen zamanda herkes eskiden kağnılar, at ve eşeklerle gidip hakkına düşen odunu alıp getirirdi. Tabi ki şimdi  traktörlerle getiriliyor. Traktörü olmayanlar ise bir traktör sahibine ücretini öder ve odununu getirtir. Başka zaman yasak olan yerlerden ağaç kesenlerin elinden ağaçları alınır. Gerekirse bu şahıslara ceza da verilir. Fakat ne kadar da dikkat edilirse edilsin, kaçak odun kesimi maalesef, az yada çok, yine olmaktadır.

-Köy tarlasının biçilmesi : Köyün ve caminin tarlaları vardır. Bu tarlalar köy bütçesine katkı olması, gelir getirmesi için bazen ekilir, bazen de kiraya verilirler. Kiraya verildiğinde yapılan anlaşmaya göre hasat sununda belirlenen miktardaki para veya tahıl kiralayandan alınır. Eğer köy veya cami namına ekilmiş ise, sürülmesi, biçilmesi, taşınması vs bütün işlemleri köylüler tarafından ortaklaşa yapılırdı. Amaç köye veya camiye gelir getirmek olduğu için her köylü üzerine düşen görevi yapardı. Biçme zamanı her evden birer kişi gelir, taşıma zamanı kağnısı ve öküzü olanlar birer araba yük getirir, olmayanlar da diğerlerine yardım ederdi. Böylece en az masrafla en iyi gelir elde edilmesi mümkün olurdu. Bu tür işler de köylüler arasında kaynaşmaya vesile olurdu. Her ne kadar az da olsa bu dayanışmaya katılmak istemeyen veya katılsa da kaytarma yollarını arayanlar çıksa da bu toplu çalışmalar zevkli bir şekilde geçerdi.

Kaynak: Kasım ÇELİK